PDF Print E-mail

Parkeringshus och garage

Kompletta lösningar för parkeringshus och garage
Behovet av en skyddande ytskiktsbeläggning är särskilt stort i parkeringshus och garage. Fordonen drar in smuts, vatten, snö och salt som, blandat med föroreningar och kemikalieläckage, tränger ner i betongen. Bjälklaget och dess armering korrideras och skadorna fortsätter ofta ned till eventuella underliggande plan. Dessutom nöter grus och dubb sönder betongytan, vilket accelererar nedbrytningen av betong och armering. På sikt påverkas bärigheten i hela konstruktionen.

En skyddande ytbeläggning är en långsiktig investering i fastigheten
En korrekt utförd ytbeläggning skyddar bjälklaget under många år och är en klok investering, i synnerhet om man räknar in alternativkostnaden för underhåll och renovering av bjälklag och ramper. För utsatta miljöer rör det sig om miljonbelopp i besparingar på underhållet under en 10-års period. Dessutom skonar man bilar och fordon som annars tar skada av gropar, lösa betongbitar och dammpartiklar.

Lättstädat, ljust och säkert

En ytbeläggning gör även stor skillnad i det estetiska intrycket, lokalerna blir betydligt ljusare, det är lättare att hålla rent och dessutom är en ljus miljö en säker miljö, både vad gäller trafiksäkerhet och ur brottssynpunkt.

Referenser
Arlanda flygplats, Näringslivets hus, Södertälje centrum

Last Updated on Monday, 27 February 2012 11:25