PDF Print E-mail

Kolfiberförstärkning av bärande konstruktioner

Inget byggnadsverk håller för evigt
Inte sällan blir det efter en tid nödvändigt med förstärkningsåtgärder av bärande konstruktioner. Detta kan förorsakas av förändrat användningsområde eller att det ställs nya belastningskrav på konstruktionen. I efterhand kan också förbättringar behövas, då byggnaden genom högre påfrestningar utsätts för slitage utöver det planerade. Skador kan ha uppstått genom yttre inverkan, t ex storm, och måste avhjälpas för att garantera byggnadens säkerhet. Även nya lagar och normer kan kräva åtgärder..

Traditionella metoder kostsamma och resurskrävande
Under lång tid har traditionella metoder, t ex förstärkning genom ökat tvärsnitt med sprutbetong, avväxling med stålbalkar eller utanpåliggande armering i form av stålplåt. Dessa konventionella metoder ger dock upphov till vissa problem, såsom ökad vikt på byggnadsdelen samt att utrymmets volym begränsas eller så blev det dyrare och tidskrävande, förorsakat av långa driftstopp, buller och smuts.

Fördel kolfiber
Kolfibern har sedan länge bevisat sina egenskaper som ett lätt och stabilt byggmaterial inom många områden. Kolfiberns specifika fördelar är en minimal termisk utvidgning, låg materialutmattning och extrem korrosionsbeständighet.

- Hög draghållfasthet och styvhet i förhållande till vikt
- Tunna förstärkningsskikt
- Låg materialutmattning och hög korrosionsbeständighet
- Lätt att hantera och transportera
- Snabb applicering och därmed korta och få driftstoppstillfällen
- Hög flexibilitet vid utförandet
- Problemfri visuell integration i byggnadsverket
- God ekonomi i hela systemet
- Möjlighet till förspänning

Last Updated on Thursday, 16 February 2012 11:35