PDF Print E-mail

Översikt tjänsteutbud


SLIPNING OCH BLÄSTRING AV BETONG
Slipning med diamantslipmaskin tar bort ojämnheter, limrester mm på betongytor. Blästring utföres med stålkulebläster och avlägsnar betonghud även på ojämna partier. Båda metoderna används för att skapa bästa möjliga vidhäftning vid läggning av härdplastgolv eller vid pågjutning av nya betongskikt.

 

INJEKTERING & RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

Utfyllnad av sprickor och bompartier i betongkonstruktioner utföres med särskilda injekteringsprodukter.

 

DAMMBINDNING

Försegling av betonghud genom applicering av 1-komponentsprodukt.

 

BELÄGGNING AV SLÄTA HÄRDPLASTGOLV

Släta beläggningar av självnivellerande plastmassa lägges med skikttjocklek 2-4 mm på underlag av betong eller industrispackel. Ytan bereds genom slipning för att avlägsna betonghud och maximera vidhäftning, därefter påförs primer i ett eller flera skikt varefter tjockare härdplastmassa appliceras med distansraka.

 

BELÄGGNING AV HALKSKYDDADE HÄRDPLASTGOLV MED INFÄRGAD SAND (S.K. COMPACTGOLV)

Halkskyddade beläggningar med infärgat sand/grus lägges med skikttjocklek 3-8 mm på underlag av betong eller industrispackel. Ytan bereds genom slipning för att avlägsna betonghud och maximera vidhäftning, därefter påförs primer i ett eller flera skikt varefter en slurryblandning av härdplastmassa och sand/grus läggs ut. Ytan jämnas ut med glättningsmaskin och toppas med klar eller infärgad härdplastmassa. Toppningen mättar ytan i en grad som lämnar mer eller mindre halkskydd.

 

ANTISTATISKA ESD GOLV - SLÄTA ELLER HALKSKYDDADE BELÄGGNINGAR

Såväl släta som halkskyddade härdplastbeläggningar enligt ovan kan installeras med ESD funktion. Metoden inbegriper ett extra elavledande primerskikt, utläggning av kopparband och montering av jordningspunkter.

 

BELÄGGNING AV HALKSKYDD FÖR PUBLIKA OCH MARINA MILJÖER

Extremt slitstarka och väderbeständiga halkskyddsbeläggningar särskilt framtagna för kritiska utemiljöer som perronger, gångbroar, fartygsdäck, oljeriggar och dylikt.

 

TUNNSKIKTSBELÄGGNING OCH TJOCKFILMSMÅLNING

Tunnskiktsbeläggning av plastmassa (1-1,5 mm skikttjocklek) utföres företrädesvis på underlag av betong eller industrispackel. Tjockfilmsmålning sker vanligen i 2 till 3 omgångar rollning med tjockfilmsfärg, skikttjocklek 300-400my.

 

MÅLNING MED EPOXIBASERADE FÄRGER

Målning på betong, trä eller dylikt med vattenspädbar epoxifärg.

Last Updated on Monday, 27 February 2012 13:52